برنامه درمانگاه و دریافت نوبت


جهت دریافت نوبت ، ابتدا باید از منوی سمت راست وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید.

جهت نهایی نمودن رزرو نوبت خود ، تا ساعت 6 صبح تاریخ نوبت فرصت دارید.

انتخاب تخصص:
روزتاریختخصصدکتراز ساعتتا ساعتظرفیترزرو نوبت
سه شنبه1397/04/05متخصص چشممحسن شهسواری 13:0015:004
سه شنبه1397/04/05متخصص پوست ومواحمد غفاری14:0016:004
سه شنبه1397/04/05متخصص زنان و زایمان مرجان سلطانی10:0012:004
سه شنبه1397/04/05متخصص داخلی سیروس فرجی 17:3018:305